Kulutustietoa lääkkeistä

Tälle sivustolle on koottu kaikille avoimia välineitä ajantasaisen lääkkeiden kulutuksen ja kustannusten seuraamiseen. Sivustolla esitetyt tietotuotteet on laadittu Kelan Tietopalveluissa. Lääkkeiden kustannuskehitystä tarkasteleva sovellus ja Suomen Lääketilasto on tehty Kelan Tietopalveluiden ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyönä.

Verkkosovellukset

Reseptilääkkeiden ostot ATC-luokittain

Voit verrata sairausvakuutuksesta korvattavien reseptilääkkeiden kustannuksia, ostomääriä ja ostajien määriä viikkotasolla vuosien 2019-2021 välillä ATC-luokituksen tasoilla 1-5..

Avo- ja laitoshoidon lääkekustannusten kasvu ja lasku lääkeaineittain

Sovelluksen avulla voit verrata avo- ja laitoshoidossa käytettävistä lääkkeistä niitä, joiden lääkekustannukset ovat kasvaneet tai laskeneet eniten koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin.

Raportit ja julkaisut

2022-06-06 - Tutkimusblogi
Missä työikäisten lääkkeet määrätään? Tarkastelussa lääkemääräykset, -kustannukset ja -korvaukset terveydenhuollon eri sektoreilla
Kari, Heini; Nurminen, Mikko; Rättö, Hanna
2022-06-02 - Tutkimusblogi
Insuliinihoitojen aloitus väheni koronavuonna 2020
Kurko, Terhi; Rättö, Hanna
2022-05-20 - Artikkeli
Kela kehottaa : Suosi biosimilaareja, kun määräät biologisia lääkkeitä
Klintrup, Katariina; Kastarinen, Helena; Helminen, Sari; Leinonen, Janne; Saastamoinen, Leena
2022-05-13 - Tutkimusblogi
Kehittyvä lääkemaisema: toteutuuko lenalidomidi-syöpälääkkeen kymmenien miljoonien eurojen säästöpotentiaali?
Koskinen, Hanna; Kurko, Terhi; Sarnola, Kati
2022-05-13 - Alkuperäistutkimus
Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla
Rättö, Hanna; Nurminen, Mikko; Kari, Heini
2022-05-10 - Katsausartikkeli
Monimuotoinen traumaperäinen stressihäiriö - muuttuvat käsitteet ja vaikutus hoitoon
Laukkala, Tanja; Tuisku, Katinka; Garoff, Ferdinand; Haravuori, Henna; Jylhä, Pekka

Lisää julkaisuja

Tilastotietoa lääkkeistä

Tilastotietokanta Kelasto

Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kelastossa voit tehdä raportteja haluamillasi valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Siirry Kelastoon

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja.

Siirry lääketilastoon