Kulutustietoa lääkkeistä

Tälle sivustolle on koottu kaikille avoimia välineitä ajantasaisen lääkkeiden kulutuksen ja kustannusten seuraamiseen. Sivustolla esitetyt tietotuotteet on laadittu Kelan Tietopalveluissa. Lääkkeiden kustannuskehitystä tarkasteleva sovellus ja Suomen Lääketilasto on tehty Kelan Tietopalveluiden ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyönä.

Verkkosovellukset

Reseptilääkkeiden ostot ATC-luokittain

Voit verrata sairausvakuutuksesta korvattavien reseptilääkkeiden kustannuksia, ostomääriä ja ostajien määriä viikkotasolla vuosien 2019-2021 välillä ATC-luokituksen tasoilla 1-5..

Avo- ja laitoshoidon lääkekustannusten kasvu ja lasku lääkeaineittain

Sovelluksen avulla voit verrata avo- ja laitoshoidossa käytettävistä lääkkeistä niitä, joiden lääkekustannukset ovat kasvaneet tai laskeneet eniten koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin.

Raportit ja julkaisut

2022-03-10 - Tutkimusartikkeli Pubmed
Citizens’ opinions and experiences related to costs and reimbursements for medications in times of retrenchment: cross-sectional population surveys in 2015 and 2017
Aaltonen, Katri, 0000-0002-1737-264X; Niemelä, Mikko; Prix, Irene
2022-01-18 - Tutkimusartikkeli Pubmed
Discontinuing low-dose acetylsalicylic acid after gastrointestinal bleeding is associated with increased mortality
Miilunpohja, Sami, 0000-0002-4631-9709; Jyrkkä, Johanna; Kärkkäinen, Jussi M.; Kastarinen, Helena; Heikkinen, Markku; Paajanen, Hannu; Rantanen, Tuomo; Hartikainen, Juha, 0000-0003-0847-107X
2022-01-12 - Tutkimusblogi
Diabeteslääkkeiden kulutus väheni omavastuukorotuksen myötä – potilaiden taloudelliset ongelmat ja tyytymättömyys hoitoon yleistyivät
Aaltonen Katri, Lavikainen Piia, Martikainen Janne, Rättö

Lisää julkaisuja

Tilastotietoa lääkkeistä

Tilastotietokanta Kelasto

Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kelastossa voit tehdä raportteja haluamillasi valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Siirry Kelastoon

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja.

Siirry lääketilastoon